Zelfonderzoek

De tool Casemix Zelfonderzoek bevat de controles uit de handreiking van de verzekeraars en biedt inzicht in de financiële impact van uw risicomassa. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw registratie controleren en verantwoorden.

Controles, deelwaarnemingen en bijlagen

Het zelfonderzoek bevat elk jaar de controles en deelwaarnemingen uit de handreiking. Alle controles hebben betrekking op een ‘peildatum’ verwerking. De data van het moment van ‘peilen’ bepaalt de risicomassa. Het Casemix Zelfonderzoek geeft per controle aan hoeveel constateringen er zijn en welke financiële impact dit heeft. De resultaten kunt u gebruiken bij het invullen van de verantwoordingsdocumentatie voor uw verzekeraars.

Het Casemix Zelfonderzoek is beschikbaar voor zowel Casemix Correct gebruikers, als niet Casemix Correct gebruikers.

Werkwijze

  1. Voor het Casemix Zelfonderzoek levert u data aan (hierbij kunnen wij u ondersteunen). Deze data analyseren wij op basis van de uit de handreiking voortgekomen controlepunten.
  2. De financiële impact van de uitkomst van deze controles wordt bepaald.
  3. U krijgt de beschikking over een ‘werklijst’ waarin alle constateringen zichtbaar zijn en diverse downloadbestanden, die u kunt gebruiken om verantwoordingsdocumentatie (aan) te vullen.
  4. Wanneer u bepaalde constateringen hebt gecontroleerd en deze onderliggende registratie is wel correct geweest dan kunt u dit aangeven per constatering.
  5. De impact hiervan rekenen wij voor u door.
  6. Onze consultants kunnen u uiteraard ondersteunen bij het invullen van de door de verzekeraar gevraagde documentatie.

Koppeling met Casemix Correct

Het Casemix Zelfonderzoek bevat een peildatum verwerking. Die dataset wijzigt in principe niet meer. Casemix Correct stelt u in staat om dagelijks data de verwerken. U krijgt dan niet alleen terugkoppeling op de controles uit de handreiking, maar ook op een veelvoud aan aanvullende controles. In Casemix Correct is altijd zichtbaar welke punten onderdeel uitmaakten van het zelfonderzoek, zodat u de afloop van deze constateringen kan volgen.