Schadelastprognose

Tot welke schadelast komt uw instelling bij de huidige productie? En hoe verhoudt uw productie zich tot de begroting? De schadelastprognose berekent maandelijks de verwachte productie voor een bepaald schadelastjaar. Met verschillende correctiemogelijkheden kunt u de prognose finetunen voor achterlopende registratie en wisselende seizoenspatronen.

Onze prognosemethodiek wordt jaarlijks geaudit door Pricewaterhousecoopers en periodiek geëvalueerd. De schadelastprognose dient ook weer als basis voor de begroting en contractafspraken voor het komende jaar.

Lees meer over de module 'Sturen op zorgproducten' en de andere modules rondom productie en financiën.