Marktanalyse

Waar staat uw zorginstelling over vijf jaar? En sluit uw groeistrategie aan bij de demografische ontwikkelingen in uw verzorgingsgebied? Sinds de invoering van marktwerking in de zorg wordt inzicht in uw concurrentiepositie steeds belangrijker. En die wordt voor een groot deel bepaald door de patiënttevredenheid, strategische afspraken met zorgverzekeraars en ontwikkelingen in de markt. Wanneer u de juiste informatie op tijd heeft, kunt u proactief reageren op externe ontwikkelingen en bent u aan zet bij het bepalen van de koers van uw ziekenhuis.

Markt

Neemt uw marktaandeel toe of af voor de speerpunten van uw instelling? Zijn uw verkoopprijzen hoger of lager dan die van andere ziekenhuizen? Door welke zorgverleners worden uw patiënten doorverwezen en is dit veranderd ten opzichte van voorgaande perioden?

In het onderdeel 'Markt' krijgt u inzicht in uw marktaandelenontwikkeling over de tijd ten opzichte van andere ziekenhuizen, zowel in uw regio als landelijk. Ook kunt u analyseren hoe uw verkoopprijzen zich verhouden tot de prijsafspraken van andere ziekenhuizen. Daarnaast ziet u welke verwijzers verantwoordelijk zijn voor de patiënteninstroom. Deze informatie is gebaseerd op een ruime onderliggende benchmark en wordt gevisualiseerd in gebruiksvriendelijke landkaarten.