Kostprijsberekening

Kostprijzen in de zorg kennen inmiddels een lange geschiedenis. Ze zijn noodzakelijk als basis voor Value-Based Health Care, verkoopprijzen, businesscases, marge-analyse en de NZa-aanlevering. Het probleem is dat het bepalen van kostprijzen vaak tijdrovend en complex is. Met de module 'Kostprijzen' biedt Casemix een goed en efficiënt alternatief, waarmee inmiddels veel ervaring is opgedaan.

Simpele en doeltreffende aanpak

Casemix 'Kostprijzen' gaat uit van een simpele en doeltreffende aanpak. Deze bestaat uit het afleiden van kostprijzen met behulp van een clustering van zorgactiviteiten en het toekennen van een weegfactor per cluster. Overhead wordt vervolgens gealloceerd als een opslagpercentage op basis van de directe kosten. Hierdoor kan snel een eerste kostprijs worden afgeleid. Deze kan vervolgens waar nodig iteratief worden verbeterd.

Quote van een klant van Casemix: “Het doel van kostprijsberekening is het leveren van beslissingsondersteunende informatie. We moeten ons dus afvragen hoeveel detail we nodig hebben voor het nemen van een valide beslissing. De Casemixaanpak biedt voldoende mate van detail zonder door te schieten in complexiteit. Daarmee reduceren wij de kostprijs van de kostprijs.”

Lees meer over de overige modules rondom productie en financiën.