Kostprijsberekening

Kostprijzen in de zorg kennen inmiddels een lange geschiedenis. Ze zijn noodzakelijk als basis voor Value-Based Health Care, verkoopprijzen, businesscases, marge-analyse en de NZa-aanlevering. Het probleem is dat het bepalen van kostprijzen vaak tijdrovend en complex is. Met de module 'Kostprijzen' biedt Casemix een goed en efficiënt alternatief, waarmee inmiddels veel ervaring is opgedaan.

Simpele en doeltreffende aanpak

Ziekenhuizen beheren hun data voor kostprijzen in onze module Kostprijzen. Dit betreft zorgactiviteiten, zorgproducten en grootboek. Hierdoor sluiten deze aan bij de jaarrekening voor de aanlevering aan de NZa. Alle daarvoor benodigde output en rondrekeningen zijn beschikbaar in deze module. Binnen de module kan de schoning en omboeking van gegevens plaatsvinden ten behoeve van de kostprijsbepaling. Op deze wijze ontstaan duidelijke en schone bronbestanden voor de accountantscontrole bij de kostprijzen. De module is verbeterd en onder de nieuwe user interface SDT5 gebracht.

De opgeschoonde bronbestanden kunnen vervolgens worden aangeleverd aan de Prodacapo applicatie voor de kostprijsbepaling in het kader van Value-Based Health Care. In Prodacapo worden kostprijzen per zorgactiviteit geanalyseerd en eventueel aangepast. Middels grafische overzichten behoud de gebruiker het overzicht. Track & trace van kostensoorten is mogelijk, alsmede scenario analyses (what – if analyses). Prodacapo wordt internationaal veel gebruikt binnen en buiten de zorg. Vandaar dat Casemix ten behoeve van Value-Based Health Care kiest voor een actieve samenwerking met Prodacapo. Voor meer informatie zie de website.

Graag laten wij u enkele voorbeelden van onze samenwerking op het gebied van kostprijzen zien.

Lees meer over de overige modules rondom productie en financiën.