Het opstellen van de begroting

Vooruitkijken naar het volgende jaar begint met het maken van goede plannen. Het opstellen van een afgestemde begroting is een samenspel tussen centraal (de financiële afdeling) en decentraal (de afdelingsmanagers en teamleiders). Met de module 'Begroten' brengt u centraal en decentraal de begroting tot stand met behulp van input vanuit het gehele ziekenhuis in één omgeving.

Voordelen module 'Begroten'

De voordelen van de module 'Begroten' zijn:

  • We zorgen ervoor dat alle gegevens in de juiste productstructuur voor u klaar staan.
  • We zorgen voor de noodzakelijke controles zodat u weet dat alleen geldige codes worden gebruikt.

Hiermee bespaart u veel tijd en kunt u overgaan tot het echte werk: het inhoudelijk bespreken van de begroting.

Onderdelen module 'Begroten'

  • Met de zorgproductbegroting kunt u het aantal zorgproducten inschatten. Dit kan ook door per diagnose(groep) wijzigingen aan te geven. U krijgt een mooi overzicht van de nieuwe begroting versus de prognose van het huidige jaar en de realisatie van het vorige jaar. De consequentie van het veranderen van de zorgproductaantallen voor de uit te voeren verrichtingen, wordt inzichtelijk gemaakt in het productieplan. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de OK-minuten en de dagverpleging als de heupoperaties met 10% verminderen.
  • De zorgactiviteitbegroting toont de ingestelde bedrijfsvoeringsparameters. Zo kunt u per afdeling ook opvragen welke verandering men verwacht in deze parameters.
  • De exploitatiebegroting geeft u de mogelijkheid om de benodigde mensen en middelen te begroten. Wat verwacht men aan personeelskosten, materiële kosten en overige opbrengsten. Door vooraf ook een kader mee te geven, worden de afdelingen geholpen om de juiste keuzes te maken om een afgestemde begroting te krijgen.

Lees meer over de overige modules rondom productie en financiën.