Inzicht in bedrijfsdrukte

Bent u de laatste jaren meer of minder poli’s gaan doen? En loopt het aantal heupprotheses zoals verwacht op? Neemt uw gemiddelde verpleegduur per opname af? Met 'Sturen op zorgactiviteiten' krijgt u inzicht in de ontwikkeling van de bedrijfsdrukte van uw instelling. Door de zorgactiviteitcodes, die voor uw instelling relevant zijn, in te stellen en te groeperen, krijgt u de ontwikkeling van deze parameters over de tijd terug. Zo stuurt u aan de hand van deze module op de zorgactiviteiten binnen uw ziekenhuis.

Lees meer over de overige modules rondom productie en financiën.