Meerjarenmodel

Q-Consult Zorg en Casemix ontwikkelden eerder een kosten- en formatiemodel die 22 van de 26 Veilig Thuis-organisaties gebruiken voor hun interne bedrijfsvoering en financiering. Met de aanscherping meldcode vanaf 1 januari 2019 en andere landelijke ontwikkelingen (bijv. MDA++) is het belangrijk zicht te houden op de benodigde inzet van personeel en kosten voor de komende jaren. De betrokkenheid van Q-Consult Zorg bij de landelijke financiële impact van de aanscherping meldcode, stelde ons in staat de verwachte impact te integreren in het meerjarenmodel.

In het meerjarenmodel kunt u zelf 'aan de knoppen draaien'. U ziet direct de impact van de verschillende regionale en landelijke ontwikkelingen op uw kosten en benodigd personeel voor de komende vier jaar. Belangrijke items waar u per jaar aan kunt draaien zijn onder andere: stijging of daling adviezen en meldingen, de urenbesteding hiervan, de netto productieve uren en salariskosten.

Het resultaat

Het resultaat van het meerjarenmodel is dat u gedetailleerde prognoses kunt maken voor de komende jaren. U krijgt per jaar een realistisch beeld van de benodigde fte’s, uitgesplitst naar maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen, vertrouwensartsen en administratief medewerkers. Daarnaast ziet u per jaar een opbouw van de totale kosten, bestaande uit directe personeelskosten, indirecte personeelskosten en indirecte kosten.

Wilt u meer weten over het model of bijvoorbeeld een live demonstratie van ons ontvangen? Neem dan contact op met Ernie van Dooren of Lennart Roest.