Kosten formatiemodel en benchmark bij Veilig Thuis organisaties

Voor een landelijk effectievere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in 2015 de Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot 26 Veilig Thuis-organisaties. Medio 2017 zijn veel van deze organisaties bezig met het scherper neerzetten van hun interne bedrijfsvoering. Redenen hiervoor zijn toenemende wachtlijsten, de eigen positionering en het inspectierapport ‘De Kwaliteit van Veilig Thuis’. In dit kader hebben Veilig Thuis-organisaties behoefte beter inzicht te krijgen in de benodigde formatie en kosten. Om dit inzicht te creëren, ontwikkelden Q-Consult Zorg en Casemix in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties een formatie- en kostenmodel.

Kosten en formatiemodel Veilig Thuis

Dit model berekent op basis van de aantallen adviezen en meldingen de benodigde formatie en financiering. Op dit moment gebruiken 22 Veilig Thuis-organisaties het formatie- en kostenmodel. Het model is ontwikkeld in Excel en daarmee gemakkelijk in gebruik en goed aan te passen op de individuele situatie. Het model berekent de benodigde formatie en kosten met behulp van:

  • aantallen meldingen en adviezen;
  • gemiddelde tijd per activiteit (advies, onderzoek, voorlichting… etc);
  • gemiddelde loonkosten per fte;
  • netto productieve uren;
  • indirecte kosten (huisvesting, overhead, … etc).

Kosten en formatie Benchmark Veilig Thuis

De verkregen informatie wordt nadien getoetst aan het landelijke beeld. Q-Consult Zorg is momenteel bij meerdere Veilig Thuis-organisaties projectleider op het gebied van positionering, bedrijfsvoering en het inrichten van processen. Al deze organisaties hebben gebruik gemaakt van het formatie- en kostenmodel. Het is daarmee mogelijk de formatie- en kosten van de AMHK-taken te benchmarken op aantallen, inzet per activiteit en totale inzet in fte.

Wilt u meer weten over het model of bijvoorbeeld een live demonstratie van ons ontvangen? Neem dan contact op met Ernie van Dooren of Lennart Roest.