Lisette Verkerk

Het service team is het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Ik houd me als support specialist bezig met inhoudelijke, functionele en analysevragen mbt het product ‘Correct’. Hierdoor heb ik veel contact met de klanten enerzijds en met Casemix consultants en ontwikkelaars anderzijds. Mijn uitdaging zit in het vertalen van complexe vraagstukken naar concrete antwoorden om zo de klant verder te helpen.