Joost Warners

"Samen maken we het makkelijker en beter"

De zorg is een prachtige sector om in te werken. Een sector voor en door mensen. Waarin ieder, vanuit zijn of haar expertise, een onmisbare schakel vormt. Het is een uitdaging voor alle betrokkenen om goede, passende en veilige zorg te blijven leveren; zorg die uitkomsten levert die er toe doen voor de patient en zorg die betaalbaar is. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er gelukkig heel veel kundige mensen werkzaam in de zorg. Maar er zijn er ook veel afspraken, regels en registraties nodig om voldoende het zicht te houden op hoe het gaat in de zorg en te sturen op verdere verbetering. Het mooiste vind ik om, ieder vanuit eigen expertise, ervoor te zorgen dat we dat efficient en doelgericht organiseren. Dat doen we samen. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij.