Intervisiebijeenkomst: De toekomst van externe verantwoording ligt in…. Uitkomstindicatoren!

Naar aanleiding van het programma “Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen” kunnen ziekenhuizen en ZBC’s vanaf verslagjaar 2021 uitkomstindicatoren voor 52 aandoeningen op de transparantiekalender verwachten. Wij vragen ons af welke impact deze focus op uitkomstindicatoren heeft. Moet de stuurinformatie die binnen ziekenhuizen de afgelopen jaren is opgebouwd nu geheel aangepast worden? Zijn de huidige proces- en structuurindicatoren voor een aandoening nog steeds handig om de uitkomsten te kunnen “verklaren”? Of hebben medische professionals of patiënten juist andere aanvullende informatie nodig? En welke visuele aanpassing moet je maken aan de huidige stuurinformatie om de focus echt te leggen op uitkomsten en het goede gesprek daarover? Hier gaan we tijdens deze intervisiebijeenkomst samen het gesprek over aan.

Wat is de transparantiekalender?
De transparantiekalender is een kalender die aangeeft welke kwaliteitsgegevens dat verslagjaar aangeleverd moeten worden bij het Zorginstituut Nederland. Nu bevat de transparantiekalender vooral proces- en structuurindicatoren. Patiënten kunnen op basis van uitkomsten beter beslissen welke zorgaanbieder of behandelaar het beste is, aldus het programma.

Het programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’
Het vierjarig programma ‘Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS. Eén van de uitgangspunten van het programma is het transparant maken van uitkomsten zodat patiënten kunnen kiezen tussen zorgaanbieders. Andere punten zijn o.a. dat uitkomsten gebruikt gaan worden in de spreekkamer door patiënt en arts (om samen te beslissen). Uitkomsten moeten ook als vergelijkingsinformatie gebruikt worden, zodat zorgaanbieders er onderling van leren en verbeteren. Om de registratiedruk te verlagen vervangen de uitkomstindicatoren de proces- en structuurindicatoren op de kalender. Het programma is in 2018 gestart en in de zomer van 2019 start het gebruik van uitkomstindicatoren voor twee aandoeningen als pilot. Daarna volgt de landelijke uitrol voor de overige 50 aandoeningen.

De focus op uitkomstindicatoren is een mooie ontwikkeling omdat uitkomsten patiënten kunnen helpen een goede keuze te kunnen maken voor een zorgaanbieder of behandeling. Toch kost deze ontwikkeling ook tijd. Wat is er straks nodig om de uitkomstindicatoren aan te kunnen leveren aan het Zorginstituut? Tijdens deze intervisie buigen we ons over welke voorbereiding er nodig is om in verslagjaar 2021 aan de externe verantwoording te voldoen. Daarnaast delen we welke toepassingen (dashboards) en ervaringen we hebben op het gebied van uitkomstindicatoren binnen ziekenhuizen. We brainstormen over wat dit betekent voor de huidige stuurinformatie binnen ziekenhuizen.

Voor wie?
Deze intervisie is interessant voor iedereen die binnen een ziekenhuis of ZBC te maken heeft met (het verwerken van) data rondom proces-, structuur- en uitkomstindicatoren. Het gaat bijvoorbeeld om de functie van beleidsadviseur of kwaliteitsfunctionaris, maar ook de “inhoudelijk eigenaar” van een dashboard waarin de indicatoren zich (gaan) bevinden.

Programma
De verdere inhoud en het programma van deze intervisie volgt.

  • Datum di 12-11-2019
  • Tijd 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring