Monitoren & Sturen GGZ/FZ

Benieuwd hoe de schadelast zich in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of de forensische zorg (FZ) ontwikkelt? Hoe verhoudt de productie zich tot de contractafspraken? Onze module Monitoren & Sturen GGZ/FZ helpt managers, Planning & (business)Controlmedewerkers en BI-specialisten in control te zijn van hun eigen bedrijfsvoering. Het geeft inzicht in de schadelastprognose van de trajecten en activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om de contractafspraken te monitoren voor meerdere contractvarianten.

De gegevens worden gepresenteerd in overzichtelijke dashboards én detailbestanden waarmee zelf verdere analyses of rapportages gemaakt kunnen worden. De module ondersteunt zowel de Basis-GGZ, de gespecialiseerde GGZ als de forensische zorg.

De onderdelen
De module Monitoren & Sturen GGZ/FZ heeft de volgende onderdelen:

  • Een prognose van de DBC- (en DBBC-)trajecten per schadelastjaar: dit geeft aanknopingspunten om te sturen op instroom per verzekeraar.
  • Een prognose van de verblijfsdagen en activiteiten per schadelastjaar.
  • Inzicht in het onderhandenwerk.
  • De contractmonitor: hiermee kunnen de contractafspraken gemonitord worden en is inzichtelijk op welk gebied de productie afwijkt van de contractafspraken.
  • De kubusviewer: deze stelt de gebruiker in staat om eigen selecties en dwarsdoorsnedes op de data te maken, deze op te slaan en te reproduceren om continu te monitoren. De kubusviewer kan vergeleken worden met een draaitabel in Excel.
  • Datavalidatie: een analyse van de kwaliteit van de aangeleverde data.

Hoe werkt het?
De GGZ-aanbieder levert periodiek data aan ons aan. De data wordt verwerkt door ons Serviceteam. Zodra de nieuwe resultaten klaarstaan in de online omgeving stuurt het Serviceteam een bericht. Bij iedere verwerking wordt een beknopte rapportage gegeven van de resultaten ten opzichte van voorgaande verwerkingen, zodat verschuivingen in één oogopslag helder zijn. Na iedere verwerking is de bewerkte data op detailniveau beschikbaar, zodat te allen tijde transparant is hoe eindbedragen en voorspellingen tot stand komen. Wij adviseren om maandelijks data aan te leveren, dit geeft de mogelijkheid om tijdig te kunnen sturen op veranderingen.

Wat gaat de toekomst brengen en wat betekent dit voor uw organisatie?
Per 2022 wordt er een nieuwe bekostiging ingevoerd in de Generalistische basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en FZ: het zorgprestatiemodel. Middels een simulatie- en benchmarktraject met zowel klanten als niet-klanten zijn wij druk bezig de impact van deze nieuwe bekostiging inzichtelijk te maken. De volgende stap is het doorvertalen van de module Monitoren & Sturen GGZ/FZ naar de nieuwe bekostiging.

Meer weten?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Koen Bogerd.