Kompas Monitoren & Sturen

Grip houden op de productie en in één oogopslag zien of er bijgestuurd moet worden op de gemaakte afspraken? Dat kan met Kompas Monitoren & Sturen! Om in deze behoefte te voorzien bevat het Kompas twee modules:

  • Sturen op Zorgproducten
  • Sturen op Zorgactiviteiten

Sturen op Zorgproducten

Wat doet Sturen op Zorgproducten? De basis is de schadelastprognose, welke een prognose geeft voor het lopende jaar. Daarnaast is het mogelijk om de schadelastprognose naast de interne en externe afspraken te zetten. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd wanneer afspraken niet worden gehaald.

De schadelastprognose maakt het volgende inzichtelijk:

  • Monitoring van contractafspraken met zorgverzekeraars.
  • Monitoring van interne begrotingsafspraken.
  • Monitoring van de onderhandenwerkpositie.
  • Monitoring van de opbrengsten.
  • De ontwikkeling van de productie over de laatste jaren.

Samenhang met Begroten & Contracteren
De schadelastprognose van het huidige jaar kan gebruikt worden als basis voor de begroting en contractafspraken voor het volgende jaar. De begroting en de contractafspraken van het lopende jaar kunnen vanuit Begroten & Contracteren geladen worden in Sturen op Zorgproducten voor de monitoring. Zo ondersteunen de Casemixmodules je in de Planning & Controlcyclus.

Sturen op Zorgactiviteiten

Is op alle afdelingen het aantal polibezoeken gestegen? Op welke verpleegafdelingen wordt het steeds drukker? Is de gemiddelde verpleegduur per opname afgenomen? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord kunnen worden met de module Sturen op Zorgactiviteiten.

Deze module toont de ontwikkeling in aantallen van een door jou ingestelde set aan productieparameters. De ontwikkeling kan bijvoorbeeld gevolgd worden in de tijd, per specialist of per afdeling. Doordat je zelf de zorgactiviteiten kunt instellen en clusteren die geteld worden, kun je de monitor helemaal aanpassen op jouw specifieke situatie.

Meer weten?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Nina Koper of Larissa Glas