Begroten & Contracteren

Het product Begroten & Contracteren ondersteunt bij het maken van een begroting en het contracteren van zorg voor het nieuwe jaar. Om hierin te ondersteunen, bevat dit product de volgende modules:

  • Begroten > voor zowel de zorgproduct- als exploitatiebegroting
  • Contracteren

Begroten

Vooruitkijken naar het volgende jaar begint met het maken van goede plannen. Het opstellen van een goed afgestemde begroting, is een samenspel tussen centraal (de financiële afdeling) en decentraal (de afdelingsmanagers en teamleiders). Met deze module breng je centraal en decentraal de begroting tot stand met behulp van input vanuit het gehele ziekenhuis in één omgeving. Wat veel tijd bespaart en waardoor snel kan worden overgegaan tot het echte werk: het inhoudelijk bespreken van de begroting.

Voordelen van de module Begroten zijn:

  •  Alle basisgegevens staan klaar in de juiste productstructuur.
  • Datacontroles zorgen ervoor dat je weet dat alleen geldige codes worden gebruikt.
  • Er kan in één omgeving gelijktijdig worden gewerkt aan de begroting, door bevoegdheden in te stellen krijgt elke medewerker precies dat gedeelte te zien waar hij/zij verantwoordelijk voor is.

De module bestaat uit twee onderdelen: de zorgproductbegroting en de exploitatiebegroting. De exploitatiebegroting is een add-on, welke separaat afgenomen moet worden.

Zorgproductbegroting
De Zorgproductbegroting ondersteunt bij het inschatten van het aantal zorgproducten. Het begrote aantal kan per individueel zorgproduct worden aangepast, maar ook door per diagnose(groep) wijzigingen aan te brengen. De dashboards geven een overzicht van de nieuwe begroting ten opzichte van de prognose van het huidige jaar én de realisatie van het vorige jaar. De impact van het veranderen van de zorgproductaantallen op de uit te voeren verrichtingen wordt inzichtelijk gemaakt in het productieplan. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de OK-minuten en de dagverpleging als de heupoperaties met 10% verminderen?

Exploitatiebegroting
De exploitatiebegroting geeft de mogelijkheid om de benodigde mensen en middelen te begroten. Wat zijn de verwachte personeelskosten, materiële kosten en overige opbrengsten? Door vooraf een kader mee te geven, worden de afdelingen geholpen om de juiste keuzes te maken om een afgestemde begroting op te stellen.

Contracteren

Het opstellen van goede offertes met de zorgverzekeraars is van groot belang voor het ziekenhuis. Iedere onderhandeling bestaat per verzekeraar uit verschillende iteraties om te komen tot een overeenkomst tussen beide partijen. De module Contracteren ondersteunt bij het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars door op een overzichtelijke wijze alle offertes weer te geven en een aantal mogelijkheden tot bewerken te bieden. Iedere wijziging en versie van jouw (concept)prijslijsten wordt bijgehouden. Na iedere wijziging is de rondrekening direct zichtbaar en van iedere wijziging is in de logging terug te vinden wie deze heeft doorgevoerd en op welk moment.

De module bevat de volgende functionaliteiten:

  • Makkelijk een nieuwe offerte aanmaken op basis van de productie uit eerdere schadelastjaren, een andere offerte of door direct een Vecozo-bestand in te lezen.
  • Offertes zijn makkelijk aan te passen door per zorgproduct of groep zorgproducten de aantallen en/of tarieven aan te passen. Dit kan zowel door handmatig de aantallen of tarieven te wijzigen, als via een set standaardscenario’s waarmee direct meerdere zorgproducten worden gewijzigd kunnen.
  • Offertes converteren naar de nieuwe productstructuur.
  • Offertes corrigeren voor productie die van uitval naar declarabel gaat.
  • Offertes kunnen, zodra deze definitief zijn, geëxporteerd worden in het Vecozo-format.

Samenhang met Kompas Monitoren & Sturen

Begroten & Contracteren heeft een nauwe samenhang met Kompas Monitoren & Sturen. De data uit Kompas Monitoren & Sturen kan bijvoorbeeld worden gebruikt als startpunt voor de begroting en offertes in Begroten & Contracteren. Andersom kunnen de resulterende begroting en offertes als input worden meegenomen in Kompas Monitoren & Sturen om de productie ten opzichte van begroting/offertes te monitoren gedurende het jaar. Zo ondersteunen de producten in samenhang de jaarlijkse Planning & Controlcyclus.

Meer weten?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Nina Koper of Larissa Glas