Ruben Tijhuis

"Meer antwoorden dan er gevraagd wordt"

Als technisch analist weet ik veel van de data en wat daar allemaal mee gebeurt. Daardoor kan ik over veel verschillende onderwerpen support leveren. Van een eerste data-aanlevering tot kostprijsanalyses en van zorgproductafleiding tot aan ons Kompas. Supportvragen of vragen over onze producten probeer ik altijd zo compleet mogelijk te beantwoorden door te bedenken waarom de vraag wordt gesteld. Daar heeft iedereen wat aan!