Marijn Lardinois

"Samen op weg naar een datagedreven zorgsector"

De zorg is complex en staat continu onder druk. Producten die data inzichtelijk maken voor zorginstellingen en meer ‘grip’ geven bij het maken van keuzes zijn daarom de toekomst. Hierbij is veilig en betrouwbaar gebruik van privacygevoelige (patiënten)data van essentieel belang. Als ontwikkelaar draag ik graag mijn steentje bij aan een toekomstbestendige zorgsector.