Erasmus MC doet zelfonderzoek met Casemix Correct Declareren

Erasmus MC doet zelfonderzoek met Casemix Correct Declareren

Het zelfonderzoek correct declareren heeft veel gevraagd van ziekenhuizen, zo ook van het grootste ziekenhuis van Nederland: het Erasmus MC in Rotterdam. Q-Consult heeft het Erasmus MC hierbij geholpen door het analyseproduct Correct Declareren van Casemix in te zetten en aanvullende analysecapaciteit te leveren.

Het onderzoek vergt veel werk voor een universitair medisch centrum als het Erasmus MC. Zonder uitzondering zijn alle punten uit het onderzoeksprotocol van toepassing op de productie van het Erasmus MC. Van de eenvoudige polikliniekbezoeken bij de oogheelkunde tot de verpleegdagen van de Intensive Care Neonatologie en de transplantatiezorg.

In één keer veel gedetailleerde informatie

De inzet van Casemix Correct Declareren heeft ervoor gezorgd dat het Erasmus MC op de onderzoekspunten van het controleprotocol in één keer veel informatie beschikbaar heeft gekregen. Toine Hazen, projectleider bij het Erasmus MC, geeft aan: “Doordat we snel veel informatie beschikbaar hadden, konden we gauw tot de inhoudelijke analyses met onze zorgadministrateurs overgaan. We hoefden niet veel capaciteit te steken in het verzamelen van de informatie en het schrijven van query’s om de noodzakelijke informatie boven tafel te krijgen.” Correct Declareren identificeert niet alleen de mogelijke onjuistheden in de productie, maar laat ook zien wat de financiële impact is áls een correctie wordt gemaakt.

Hobbels in de weg

Toch is het traject niet zonder hobbels in de weg verlopen. Door continue nieuwe beslissingen van het oranje loket en extra addendums en controles, moet de analyse steeds worden bijgewerkt. Toine Hazen: “Casemix heeft dat altijd netjes en vlot gedaan. Als je eenmaal in zo’n grote analyse als deze zit kan dat niet snel genoeg gaan.”

Verbeteringen implementeren

Inmiddels zijn alle uitkomsten uit Correct Declareren per specialisme met de zorgadministrateurs van het Erasmus MC doorgenomen. Dat heeft veel tijd gekost, maar is uiteindelijk een belangrijke stap in het analyseproces geweest. De specifieke kennis van elk specialisme is noodzakelijk om de juiste nuances in de analyse aan te kunnen brengen. Daarnaast zorgt het doornemen van de analyses voor een lerend effect waarmee de zorgadministratie doorlopend verbeterd wordt.