GGZ

De geestelijke gezondheidszorgsector is sterk in ontwikkeling. De gevolgen van politieke besluiten en de dynamiek met zorgverzekeraars werken door in de dagelijkse bedrijfsvoering van uw instelling. Hierbij wordt de financiële verantwoording en het monitoren van de afspraken steeds belangrijker.
 

GGZ-Kompas

Het Casemix GGZ-Kompas ondersteunt uw instelling door middel van overzichtelijke monitor- en stuurinformatie. Hierbij gaat het om de financieringsstromen zorgverzekeringswet, jeugdwet en een aanvullende module forensische zorg.

U krijgt inzicht door:

  • Een schadelastprognose: hiermee heeft u een voorspelling van de eindwaarde van uw openstaande en nog te openen trajecten door het jaar heen. Hierdoor kunt u sturen op instroom per verzekeraar en (bij)sturen in uw organisatie.
  • De contractmonitor: hiermee kunt u contractafspraken monitoren en zien op welk gebied u afwijkt van de contractafspraken.
  • Inzicht in het onderhandenwerk.
  • Een prognose en financieel overzicht van verblijfsdagen en activiteiten.
  • Een analyse van de aangeleverde data en zo inzicht op de kwaliteit van de registratie.
  • De kubusviewer: deze stelt u in staat om selecties en dwarsdoorsnedes op uw eigen data te maken, deze op te slaan en te reproduceren om continu te monitoren.
  • Alle bewerkte data is voor u beschikbaar, zodat ten aller tijde transparant is hoe wij tot eindbedragen en voorspellingen komen.

De module Forensische zorg is ook als losse module af te nemen