Medewerkers zijn het grootste kapitaal van zorginstellingen. Het is dan ook essentieel dat hun talenten en capaciteiten zo goed mogelijk worden benut. Inzicht in de bezetting, productiviteit en het welbevinden van medewerkers geeft waardevolle stuurinformatie. Hoe hoog is de productiviteit van medewerkers? Hoe verhoudt de inzet van het personeel zich tot de begrote inzet? Neemt het ziekteverzuim toe of af en hoe staat het met de uitputting van de vakantiedagen en andere urensoorten (JUS en PLB)? Het is belangrijk om deze informatie binnen handbereik en tijdig geactualiseerd beschikbaar te hebben in een duidelijke vorm waarmee ook de organisatie kan laten zien dat ze ‘in control’ is en dat er op belangrijke indicatoren gestuurd kan worden.

Het onderdeel Medewerkers uit het CasemixHuis geeft inzicht in de productiviteit, ontwikkeling van FTE’s, contracten versus realisatie en de kosten van het personeel. Daarnaast geeft het ook inzicht in de mix van inzet (vast, 0-urencontract, flex, PNIL), het ziekteverzuim en de vakantiedagen, JUS- en PLB-uren. De HR-kamer ondersteunt bij de verschillende onderwerpen en op verschillende niveaus:

  • Overzicht en signalering
  • Intuïtief kunnen analyseren
  • Opvragen van details

Functionaliteiten

  • Werkgeverslasten en bezetting
  • Productiviteit
  • Ziekteverzuim
  • Opgebouwde verlofrechten
  • Opbouw personeelsbestand
  • FTE planning
  • In- en uitstroom