Waar staat uw zorginstelling over vijf jaar? En sluit uw groeistrategie aan bij de demografische ontwikkelingen in uw verzorgingsgebied? Sinds de invoering van marktwerking in de zorg, wordt inzicht in uw concurrentiepositie steeds belangrijker. En die wordt voor een groot deel bepaald door de patiënttevredenheid, strategische afspraken met zorgverzekeraars en ontwikkelingen in de markt. Wanneer u de juiste informatie op tijd heeft, kunt u proactief reageren op externe ontwikkelingen en bent u aan zet bij het bepalen van de koers van uw ziekenhuis.

Functionaliteiten

  • Benchmark productengroei
  • Verwijzers
  • Verkoopprijzenbenchmark
  • Strategisch meerjarenplan op basis van CBS

Marktanalyse

In de marktanalyse-applicatie krijgt u inzicht in uw productie ten opzichte van andere ziekenhuizen, zowel in uw regio als landelijk. Daarnaast ziet u welke verwijzers verantwoordelijk zijn voor de patiënteninstroom. Deze informatie is gebaseerd op een ruime onderliggende benchmark en wordt gevisualiseerd in gebruiksvriendelijke landkaarten.