Kwalitatief betere zorg is voor elk ziekenhuis een onderwerp dat steeds nadrukkelijker op de agenda staat. Dit wordt zowel gevoed door de externe roep om transparantie, als door de intrinsieke motivatie om goede zorg te leveren. Maar hoe stuur je hierop? Dit begint met het inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren, die zowel intern (zorgprofessionals) als extern (patiënten, verzekeraars en de overheid) gedragen worden.

De vraag wat doelmatige zorg is begint met het in kaart brengen van het zorgproces: de activiteiten voor een patiëntgroep in de tijd. Door inzicht in variatie en inzicht in de mate waarin het zorgproces afwijkt van interne afspraken, een interne norm, of de benchmark, ziet u gericht uw potentie tot verbetering en krijgt u handvatten om te verbeteren.

Functionaliteiten

  • Kwaliteitsindicatoren (Zorgstuur Kwaliteit)
  • Casemix verschillenbenchmark
  • Behandelvariatie
  • Tactisch plannen
  • Zorgprocesanalyse

Zorgstuur kwaliteit

Zorgstuur Kwaliteit maakt relevante kwaliteitsinformatie inzichtelijk. Met behulp van een koppeling naar uw systemen, worden onder andere de verplichte indicatoren van IGZ en het Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland) berekend. Daarnaast kunt u de indicatoren toevoegen waar u zelf op wilt sturen. Ziet u een opvallende score? U kunt zelf analyseren tot op detailniveau; door middel van exclusie/inclusie-functionaliteit kunnen, waar de bronsystemen niet de benodigde gegevens bevatten, door geautoriseerde gebruikers aanpassingen worden verricht op teller en noemer.

Behandelvariatie

In het onderdeel behandelvariatie krijgt u per patiëntgroep inzicht in de behandelsetting. Hoewel zorgverzekeraars hierop sturen, is dit belangrijke informatie waar ziekenhuizen vaak nog niet over beschikken. Want hoe behandelen wij een patiëntengroep? En is de gekozen behandeling wel een doelmatige keuze? Met deze functionaliteit van de kamer doelmatigheid ziet u op een hoger niveau waar uw verbeterkansen liggen.
 

Zorgprocesanalyse

Onze zorgprocesanalyse laat o.a. individuele patiënten zien, waarbij verrichtingen zijn uitgezet in de tijd. Hiermee wordt de variatie inzichtelijk gemaakt, een indicatie voor de mate waarin het zorgproces in control is. Voor patiëntengroepen waarbij afspraken zijn gemaakt over het zorgproces, wordt zichtbaar of deze afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Bij afwijkingen kan direct actie worden ondernomen.