Het CasemixHuis

Voor een gezonde bedrijfsvoering heeft u actuele en relevante stuurinformatie nodig. Informatie die u de mogelijkheid geeft om proactief te reageren. Die laat zien wat er speelt in uw organisatie en u helpt bij het nemen van de juiste beslissingen, passend bij uw strategische visie. Het is echter niet eenvoudig om de juiste informatie op het juiste moment te ontsluiten. Veel zorgorganisaties zoeken daarom naar één informatiesysteem, waarin verschillende aspecten van de bedrijfsvoering samenkomen. Casemix biedt u dit integrale informatiesysteem in de vorm van een huis met een stevig fundament en goedgevulde kamers. Met het CasemixHuis kunt u zelf indicatoren selecteren en presenteren uit de verschillende kamers. U richt uw stuurinformatie zo in dat u kunt sturen op de strategische visie van het ziekenhuis.

Waarom het CasemixHuis?

  • Het CasemixHuis geeft u stuurinformatie gericht op alle niveaus: van strategisch tot tactisch niveau, van financieel directeur tot controller en van afdelingshoofd tot specialist.
  • Zelf te combineren passend bij uw visie.
  • Met als basis goede, betrouwbare data uit uw registratiesystemen.
  • Met interactieve rapportages, flexibele analysekubussen en detaillijsten.
  • Met als doel bij te dragen aan een gezonde zorginstelling met doelmatige, kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Wat is het CasemixHuis?

Het CasemixHuis bestaat uit vier kamers en een stevig fundament. Vanuit deze kamers biedt het huis op alle aspecten van uw bedrijfsvoering relevante stuurinformatie aan. De kamers van het CasemixHuis zijn geïnspireerd op de vier kwadranten uit de Balanced Scorecard: Productie & Financiën, Klant & Markt, Doelmatigheid & Kwaliteit en Medewerkers. Het huis wordt bovendien ondersteund door een stevig fundament van volledige bronregistratie; de basis om relevante stuurinformatie te ontsluiten en te sturen op verbetering.

Hoe werkt het?

Het CasemixHuis maakt het mogelijk om één of meerdere functionaliteiten af te nemen, afhankelijk van uw wensen en doelstellingen. Elke kamer bevat functionaliteiten in de vorm van indicatoren, grafieken en tabellen. Afhankelijk van de visie van het ziekenhuis kunt u vervolgens zelf een selectie maken uit de beschikbare functionaliteiten om uw eigen dashboard op maat te maken. Ook kunt u verschillende dashboards inrichten voor verschillende gebruikersgroepen.