Zorgstuur kwaliteit: normen en benchmarks

Zorgstuur kwaliteit maakt onderdeel uit van de kamer Doelmatigheid & kwaliteit van het CasemixHuis. Met Zorgstuur kwaliteit beschikt u dagelijks over de laatste stand van de kwaliteitsindicatoren van onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland.

Deze indicatoren zijn standaard in Zorgstuur kwaliteit verwerkt en worden bijgewerkt wanneer er nieuwe definities worden uitgebracht. Eigen indicatoren zijn ook toe te voegen, of dit nu op basis van de bestaande indicatoren is, of naar eigen specificaties. Zorgstuur Kwaliteit kan worden ingezet in diverse lagen in uw organisatie en zo organisatiebreed in de door u benodigde kwaliteitsformatie voorzien. Een uitkomst van een indicator krijgt echter alleen pas echt betekenis als het wordt verbonden aan een verwachte of gewenste waarde, oftewel een norm of een benchmark. Ook kan er pas gestuurd worden als bekend is waar naartoe gestuurd moet worden. In Zorgstuur kwaliteit was het al mogelijk per indicator een interne en een externe norm aan te geven, maar recent is deze functionaliteit uitgebreid.

Vergelijkingsdata

Zoals hiervoor al genoemd zijn normen en vergelijkingsdata nodig om de uit bronsystemen ontsloten kwaliteitsindicatoren betekenis te geven. In zorgstuur is het nu mogelijk gemaakt om onder meer landelijke dataverzamelingen (zoals bijvoorbeeld de openbare database van Zorginzicht.nl) in te lezen, waarbij het vervolgens aan het ziekenhuis zelf is om te kiezen hoe deze vergelijkingsdata wordt gebruikt: als norm of als benchmark. Daarbij kan het ziekenhuis zelf bepalen van welke andere ziekenhuizen de data wordt gebruikt om het vergelijkingscijfer op te bouwen.

Eigen onderhoud

Naast de landelijk beschikbare gegevens, is het ook mogelijk een eigen dataset aan vergelijkingsdata op te bouwen en die te gebruiken voor het berekenen van normen en benchmarks. Ook kan er naar eigen inzicht gecombineerd worden: zo kunnen landelijke gegevens aangevuld worden met zelf verzamelde data, om zo de kwaliteit van de gebruikte normen en benchmarks te verhogen. Per indicator kan de vergelijkingsdata worden onderhouden en blijft ook steeds inzichtelijk welke gegevens precies zijn gebruikt om de norm op te bouwen, en is dit naar eigen inzicht aan te passen.

Betere data, beter inzicht

Met deze uitbreiding van de functionaliteit van Zorgstuur kwaliteit verwachten wij een belangrijke bijdrage te leveren om de bruikbaarheid van data te verhogen en daarmee het inzicht in het functioneren van de organisatie te verbeteren!