Zelfonderzoek en Casemix Correct

De NVZ, NFU en ZN stelden onlangs de definitieve versie van de Handreiking rechtmatigheidscontroles 2014 beschikbaar. In deze Handreiking staat, net als vorig jaar, middels controlepunten omschreven hoe ziekenhuizen de eigen registratie dienen te controleren. Ziekenhuizen moeten de resultaten van deze rechtmatigheidscontroles voor een groot deel op regelniveau corrigeren. Het andere deel wordt net als vorig jaar op macroniveau verrekend.

Ondersteuning en Casemix Correct

Q-Consult Zorg en Casemix ondersteunen een groot aantal ziekenhuizen met het uitvoeren van deze rechtmatigheidscontroles. Deze ondersteuning bestaat uit het volledig geautomatiseerd uitvoeren van de controles en het bepalen van de financiële impact ervan.

Voor het huidige zelfonderzoek kozen wij voor een geheel nieuwe insteek. De controles zijn namelijk opgenomen in het nieuwe Casemix Correct. In Correct zijn de resultaten van deze controles zichtbaar in de vorm van werklijsten en krijgt de gebruiker per controlepunt een overzicht van de geconstateerde fouten of risicopunten.

Hoe werkt het?

Als klant van Casemix Kompas levert u maandelijks gegevens aan. Correct gebruikt deze gegevens voor de controles van het zelfonderzoek. Er is dus geen aparte data-aanlevering vereist. Om het maximale uit de controles te halen, kunt u eventueel extra gegevens aanleveren. Correct toont u dan de resultaten van de controles.

Wat krijgt u?

Met Casemix Correct heeft u toegang tot:

  • 35 volledig geautomatiseerde controles uit de handreiking, onderverdeeld in 75 subcontroles,
  • resultaten in de vorm van werklijsten,
  • in een gebruiksvriendelijke interface.

Daarnaast ontvangt u met elke uitlevering een apart bestand met de bepaling van de financiële impact.

Handboek Controles Zelfonderzoek 2014

Om ziekenhuizen te ondersteunen bij het uitvoeren van het zelfonderzoek correct declareren 2014, heeft Casemix een handboek opgesteld. In dit handboek staan alle controles die beschikbaar zijn in Casemix Correct gedetailleerd beschreven.

Meer informatie?

Bent u geen Kompasklant, maar wel geïnteresseerd in de mogelijkheden? Heeft u vragen over het zelfonderzoek? Neem dan contact op met Hendrik Ermers of Eric de Groot.