Zelfonderzoek Correct Declareren 2014

Eerste Casemix Correct klant rond review Zelfonderzoek Correct Declareren 2014 af

Voor het Zelfonderzoek 2014 heeft het ziekenhuis gebruik gemaakt van Casemix Correct. Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland hebben ze de reviewfase succesvol doorlopen.

30 november 2015 heeft het ZN Kernteam bij Casemix een IT-audit uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar een goede data-aansluiting en een juiste verwerking en uitlevering van deze data. Op 10 december heeft het kernteam de resultaten van dit ziekenhuis besproken. Uit de review kwamen geen bijzonderheden naar voren. De aantallen en bedragen sloten goed op elkaar aan en zijn goed verwerkt in de rapportage. Wet- en regelgeving zijn naar tevredenheid van het Kernteam geïnterpreteerd en vertaald. Hierbij heeft dit ziekenhuis volledige en heldere documentatie opgeleverd met adequate onderbouwing van de gezette stappen. Op 15 december ontvingen ze de brief met daarin de afronding van de review, een mooie prestatie!

We zijn ook met het Kernteam is gesprek over de audit van de verantwoording van 2015. Het streven voor beide partijen is om de audit zo spoedig mogelijk uit te voeren. Dit geeft meer zekerheid aan het begin van het proces voor onze gebruikers.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eric de Groot via 06-21273995..