Zelfonderzoek afgerond… En nu?

Zorginstellingen hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het zelfonderzoek naar declaraties. Niet alleen ziekenhuizen maar ook GGZ-instellingen zien de noodzaak van zo’n zelfonderzoek. Met de deelnemers uit de training ‘Werken als AO/IC medewerker’ van 9 oktober hebben we gekeken hoe je van het zelfonderzoek correct declareren naar een geborgde goede bronregistratie en declaratie gaat.

In de presentatie ‘Van zelfonderzoek naar borgen bronregistratie’ ziet u de stappen die de deelnemers benoemden. Het biedt een overzicht waarmee u direct aan de slag kan. U kunt deze presentatie onderaan dit artikel downloaden.

Prospectieve risico-analyse

Een belangrijke stap is het prospectief analyseren van de risico’s. Er zijn verschillende methodieken bekend uit de industrie en patiëntveiligheid waarmee een prospectieve risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd. Een aantal daarvan is ook heel goed toepasbaar voor het verbeteren van de bronregistratie. Het voordeel van deze methodieken is de structurele aanpak waarmee u risico’s objectief benadert en analyseert binnen een multidisciplinair team. Het resultaat: een overzicht van alle registratierisico’s met bijbehorende impact.

Om u te helpen zelf aan de slag te gaan met deze methodiek bieden we op 9 december een training ‘Risicoanalyse Zorgregistratie’ aan. Tijdens deze training maakt u kennis met de methodiek en geven we handvatten die helpen bij een goede uitvoering. Klik hier voor meer informatie over deze training.

Wilt u meer informatie over hoe u een prospectieve risicoanalyse kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op.