Eerste fase ontwikkeling schadelastprognose GGZ afgerond

Eerste fase ontwikkeling schadelastprognose GGZ afgerond

Door de invoering van prestatiebekostiging en de overstap naar schadelastafspraken in 2013, staan zorgaanbieders in de (curatieve) GGZ voor een complexe opgave ten aanzien van de financiële verantwoording. Om zorgaanbieders te helpen, ontwikkelen Q-Consult en Casemix, in samenwerking met twee partners, een forecastmethode voor de schadelast. Inmiddels is de eerste ontwikkelingsfase afgerond.

Sinds 2013 worden er in de GGZ afspraken gemaakt op basis van schadelastjaren. Om uitspraken te kunnen doen over de omzet van het boekjaar en om gemaakte afspraken te kunnen monitoren, is een prognose van de schadelast noodzakelijk. Accountants in het veld onderstrepen het belang van een goede schadelastprognose.