CQT-groep (met o.a. Casemix en Q-Consult) en Inforeports zijn een strategische samenwerking aangegaan. CQT-groep heeft daartoe een aanzienlijk belang genomen in Inforeports. Doel is om een totaalsysteem aan te bieden aan zorginstellingen, waarmee zij hun complete Planning & Control-cyclus kunnen beheersen.

CQT-groep, in de zorg o.a. bekend onder de merken Casemix en Q-Consult, en Inforeports zijn een strategische samenwerking aangegaan. CQT-groep heeft daartoe een aanzienlijk belang genomen in Inforeports. Doel is om een totaalsysteem aan te bieden aan zorginstellingen, waarmee zij hun complete Planning & Control-cyclus kunnen beheersen.

Aanleiding is de druk die instellingen ervaren door zorgcontractering en de noodzaak om te sturen met DOT. Vragen als; hoe sturen wij op de contractafspraken in onze complexe organisatie? en hoe kunnen wij processen zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten?, worden steeds actueler. Kwaliteitsinformatie is daarbij alsmaar belangrijker. Inforeports biedt de tool Zorgstuur aan, gericht op kwaliteitsindicatoren. CQT-groep heeft o.a. Casemix Kompas, gericht op financiële stuurinformatie, en is gespecialiseerd in complexe data-analyse en advies. Door de krachten te bundelen, ontstaat een totaalpakket op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid, registratie, financiën en human resource management.

Eén integrale tool

In eerste instantie worden Zorgstuur en de Casemix-producten als afzonderlijke producten aangeboden. Op termijn worden Zorgstuur en Casemix Kompas samengevoegd, zodat zorginstellingen hun totale managementsturing vanuit één tool en in samenhang kunnen ondersteunen.

Jeroen Buisman, directeur van Inforeports: “Onze diensten en producten vullen elkaar perfect aan. We zetten in de komende jaren, door een steeds verdere integratie van onze tools, een product neer waarmee we zorginstellingen optimaal ontzorgen.”