RZ16a voor de GRZ beschikbaar

DBC-Onderhoud heeft de RZ16a beschikbaar gesteld. Traditiegetrouw houden wij u op de hoogte van de wijzigingen. De wijzigingen voor de GRZ zijn dit jaar beperkt. Mochten er nog nieuwe wijzigingen binnendruppelen, zullen wij die met u delen.

Overzicht wijzigingen en ontwikkelingen

  • De omschrijving van code 194815 is veranderd in ‘Specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en physician assistant; – patiëntgebonden handelen’. Naast de specialist mogen namelijk ook verpleegkundig specialisten en physician assistants dezelfde handelingen uitvoeren binnen de GRZ. De naamgeving wordt pas ingevoerd per 2016, maar de verpleegkundig specialisten en physician assistants mogen deze handelingen al per 1 januari 2015 uitvoeren in verband met de taakherschikking. Code 194815 mag niet geregistreerd worden voor het uitvoeren van de triage door de specialist Ouderengeneeskunde (dit is namelijk 194814).
  • Om de inzet van de Cesar- en Mensendieckoefentherapeut in het kader van de revalidatiebehandeling inzichtelijk te maken is een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd: ‘194833 – Cesar/Mensendieck oefentherapie – patiëntgebonden handelen’. DBC-Onderhoud geeft verder de volgende regels mee met betrekking tot de registratie van deze activiteit: de Cesar en Mensendieck oefentherapeuten worden in het kader van artikel 34 van de BIG beschreven en zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici. Niet-Cesar/Mensendieck oefentherapeuten mogen de aangemaakte zorgactiviteit niet registreren.
  • De productstructuur voor 2016 is onveranderd. Daarmee geldt de huidige productstructuur ook voor 2016.