Laurentius Ziekenhuis maakt Horizontaal Toezicht onderdeel van controle jaarrekening

Laurentius Ziekenhuis maakt Horizontaal Toezicht onderdeel van controle jaarrekening

Het Laurentius Ziekenhuis heeft als één van de koplopers samen met zorgverzekeraar CZ de stap gezet naar Horizontaal Toezicht. Op deze manier geven partijen gezamenlijk zekerheid over de zorgregistratie en facturatie bij het ziekenhuis. De controlelast is de afgelopen jaren voor zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars steeds zwaarder geworden. In plaats van tijdrovende controles achteraf, als de facturatie en betaling al achter de rug is, werken CZ en het Laurentius Ziekenhuis samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Bron: www.horizontaaltoezichtzorg.nl

Het Laurentius Ziekenhuis gebruikt hiervoor o.a. de tool Casemix Correct. Wilt u meer weten of een demo van dit product? Neem dan contact met ons op.