Klanttevredenheidsonderzoek Service Casemix: gemiddeld een 7,5!

Klanttevredenheidsonderzoek Service Casemix: gemiddeld een 7,5!

In het laatste kwartaal van 2017 hebben wij dataverwerking en support, klanttevredenheidsonderzoeken gedaan bij onze klanten. Uit de resultaten blijkt dat we het goed doen en daar zijn we blij mee. Onze klanten waarderen de dataverwerking met gemiddeld een 7,7 en de beantwoording van supportvragen met een 7,3. Er is natuurlijk ruimte voor verbetering en daar werken we hard aan.

Dataverwerking

Dataverwerking wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,7!
Meer dan 85% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit en wijze van communicatie tijdens en na de verwerking. Ongeveer de helft geeft aan dat de doorlooptijd van 3 werkdagen sneller mag, wel vaak met de toevoeging dat sneller altijd beter is, maar niet altijd noodzakelijk. Daarnaast werd vaak genoemd dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en validatie. Een paar klanten hebben de wens uitgesproken om dit te versnellen i.v.m. interne rapportageprocessen. Met deze klanten zijn we in overleg om samen te kijken naar een oplossing. Verder gaf een aantal klanten aan dat de uploadsnelheid van de bestanden via ons Casemix-uploadportaal nog wel eens te wensen overlaat. Dat klopt en ons ontwikkelteam heeft er hard aan gewerkt om dit te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Upload Centrum in de nieuwe omgeving, die vanaf maart uitgerold wordt naar iedere klant die vanaf 2018 periodiek bestanden uploadt voor onze producten.

Support

De gemiddelde waardering voor het beantwoorden van supportvragen op allerlei gebied, is een 7,3!  
100% van alle deelnemers was zeer tevreden of tevreden over de klantvriendelijkheid van de afdeling Service. Ook waren de meeste klanten tevreden of zeer tevreden met de kwaliteit van de antwoorden. Een aandachtspunt is de doorlooptijd van supportvragen. Deze is maximaal 5 werkdagen en wordt voor een klein percentage van de vragen niet altijd gehaald en dat vindt een aantal klanten jammer. Heel begrijpelijk en daarom zijn we nog intensiever gaan monitoren, o.a. in de vorm van een dagelijkse stand-up, om direct actie te kunnen ondernemen.

Algemeen

Verder kregen we bij beide onderzoeken feedback op de manier waarop ons mailsysteem werkt vanuit onze interne servicedesktool m.b.t. overzichtelijkheid. Hierover is gesproken met de desbetreffende klanten en hebben we inmiddels onze interne processen en een aantal technische instellingen in deze servicedesktool aangepast. Dit jaar zullen we nog een paar onderzoeken gaan doen, om uw input te krijgen over onze service en de kwaliteit van de producten. Zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn in de toekomst.