ISAE 3402 Type II verklaring voor Casemix

Na een intensieve periode van interne audits heeft Casemix een ISAE 3402 Type II verklaring ontvangen. Een onafhankelijke auditor heeft de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen van verschillende modules getoetst. Het gaat hierbij om Casemix Correct inclusief Zelfonderzoekmodule, GGZ Kompas en Sturen op Zorgproducten (schadelastprognose). Een mooie mijlpaal, volgens manager Joost Warners: “We zijn trots en blij met deze onafhankelijke bevestiging dat onze processen en beheersmaatregelen op orde zijn. We werken door aan het verder optimaliseren van onze processen om onze klanten te blijven voorzien van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke producten.”

Het is officieel: de verklaring is ondertekend!
Het is officieel: de verklaring is ondertekend!

Casemix heeft haar producten en processen laten controleren om zo transparantie te bieden voor haar gebruikers. De ISAE 2402 Type II verklaring laat zien dat de producten van Casemix en de wijze waarop deze tot stand komen, voldoen aan internationale standaarden en dat klanten kunnen vertrouwen op de producten van Casemix. De auditor concludeert:

  • dat de beschrijving van het interne beheersingssysteem een getrouwe weergave is van wat gedurende de verslagperiode is opgezet en geïmplementeerd;
  • dat de interne beheersingsmaatregelen op afdoende wijze zijn opgezet en geïmplementeerd en;
  • dat de getoetste interne beheersingsmaatregelen overwegend effectief hebben gewerkt.

“Dit laat zien dat we onze processen niet alleen op papier op orde hebben, maar ook dat we ze structureel effectief in de praktijk brengen!” aldus Warners. De beschrijving en bevindingen van de auditor zijn beschikbaar in een ISAE 3402 type II management rapportage.

Wat is ISAE 3402 Type II?
Organisaties besteden bepaalde processen uit aan serviceorganisaties. Hierbij blijven de organisaties die processen uitbesteden eindverantwoordelijk voor de interne beheersing. Dit leidt tot de vraag hoe een serviceorganisatie processen beheerst; hoe zij omgaat met bijvoorbeeld risicomanagement en informatiebeveiliging. De ISAE 3402 geeft aan hoe serviceorganisaties hun processen beheersen.  

Effect voor gebruikers van Casemix tools
Het verkrijgen van de Type II verklaring heeft geen gevolgen voor gebruikers van Casemix-tools. Wel kunnen gebruikers voor hun eigen verantwoording de verklaring opvragen bij Casemix. Deze verklaring is vertrouwelijk en mag niet verder verspreid worden. Klanten kunnen de rapportage opvragen via het Service-desk, via 088 - 1020 990 of support@casemix.nl.