Horizontaal toezicht: een verslag van de bijeenkomst

Verslag van de intervisiebijeenkomst op 5 april 2016

Horizontaal toezicht: een verslag van de bijeenkomst

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en toezichthouders investeerden het afgelopen jaar flink in de totstandkoming van horizontaal toezicht in de zorg. In verschillende initiatieven werken pilotdeelnemers aan de kwaliteit en beheersing van de bedrijfsvoering met betrekking tot registratie en declaratie. Door interne processen transparant in te richten, krijgen zorgverzekeraars en de accountant zekerheid dat zorgorganisaties rechtmatig registreren en declareren.

Tijdens de intervisiebijeenkomst ‘horizontaal toezicht’ van 5 april deelden Bas Winkels (Programmamanager Horizontaal Toezicht bij Menzis), Frans Stark (Register Accountant) en Jeba Koper (Compliance Officer in Gelre Ziekenhuizen) hun ervaringen uit de praktijk. We zetten voor u de belangrijkste uitspraken, bevindingen en tips op een rij.
 

  • Horizontaal toezicht helpt u als zorgorganisatie ‘in control’ te zijn over registratie- en declaratieprocessen.
  • In elke pilot staat centraal: first time right (correct) registreren en declareren. Rechtmatige registratie aan de hand van vooraf afgesproken normen. Het toetsen van registratie aan richtlijnen en regelgeving door de zorgorganisatie, en het vastleggen en onderbouwen van eventuele afwijkingen hierop, maakt doelmatige en gepaste zorg inzichtelijk.
  • Het implementeren van horizontaal toezicht vergt een extra capaciteits- en tijdsinspanning. Naast de nodige afstemmingsmomenten is het ook noodzakelijk een controlesysteem in te richten om processen te controleren.
  • Als uw organisatie nog niet concreet bezig is met horizontaal toezicht, is het wel zinvol om de risico’s in de registratie- en declaratieprocessen en de werking van de bijbehorende beheersmaatregelen in kaart te brengen. Resultaten uit het zelfonderzoek, steekproeven of interne audits kunnen als uitgangspunt dienen. Het is essentieel de leerpunten uit deze onderzoeken te borgen in de dagelijkse praktijk. Zowel in het primaire proces als in de administratieve organisatie en interne controle. Op deze manier kunt u uw organisatie beter voorbereiden op het aankomende zelfonderzoek en horizontaal toezicht.
  • Maak, wanneer de accountant betrokken is bij het project, goede afspraken over welke vorm van zekerheid uw zorgorganisatie nastreeft. Voor horizontaal toezicht past de vorm van procesverantwoording met bijbehorende accountantsrapportage het best.
  • Horizontaal toezicht in GGZ-organisaties is een uitdaging. Onder andere door de langere behandeldoorlooptijd en contractafspraken met meerdere partijen. De deelnemers verwachten daarom een latere brede uitrol van horizontaal toezicht binnen de GGZ dan bij ziekenhuizen.

Doorontwikkeling horizontaal toezicht

Zorgverzekeraars, zorgorganisaties en koepelorganisaties werken aan één gemeenschappelijk raamwerk voor horizontaal toezicht. De afspraak is om voor de zomer van 2016 een bestuurlijk akkoord te bereiken over de ontwikkeling van horizontaal toezicht en zo een gezamenlijke visie uit te dragen.

We bedanken de deelnemers van deze intervisiebijeenkomst voor hun deelname en actieve bijdrage aan deze avond.