Haalt ú alles uit uw data wat erin zit?

Waar je ook kijkt, wat je ook leest, iedereen heeft het erover… Data is het goud dat de bestuurder helpt de beste beslissingen te nemen. In de trends, in het slim combineren, in het durven analyseren van uiteenlopende scenario’s, zit de informatie en de kennis die ú nodig heeft om de juiste keuzes te maken en met vertrouwen aan de toekomst te bouwen. Maar maakt u daar wel optimaal gebruik van? Kent u ook dat gevoel dat uw data u nog meer inzichten kan verschaffen in uw bedrijfsvoering voor nu en in de toekomst?

De Casemix data-experts helpen u daarbij!

Wij bieden door onze jarenlange ervaring met datavraagstukken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, een krachtige combinatie van een bewezen, generieke aanpak met maatwerk voor úw specifieke situatie. Onze dataverzameling is efficiënt en onze analyses zijn haarscherp.

Worstelt u ook met deze vragen?

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van vraagstukken waarmee we u van dienst kunnen zijn. Ons uitgangspunt daarbij is dat we u snel kunnen helpen met analyses op hoofdlijnen. Vervolgens gaan we in nauw overleg met u om in detail tot een optimaal passend antwoord op uw vragen te komen.

Ontwikkeling patiëntgroepen

“Ik wil beter voorbereid zijn op de nabije toekomst”
Steeds vaker zien we dat er een trendbreuk plaatsvindt en dat de groep patiënten die aanspraak maakt op bepaalde zorg opeens sterk groeit, juist krimpt of ineens complexer lijkt te worden. Dit wordt veroorzaakt door een complex samenspel van factoren, zoals: verschuiving naar de eerstelijn en zelfstandige klinieken, toenemende concurrentie, beleids- of populatiewijzigingen, enz. Wij helpen u graag om snel inzicht te krijgen in wat er gebeurt, wat daarvan de mogelijke oorzaken zijn en wat de verwachting is voor de toekomst. Dit biedt u handvatten om te sturen: wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering, voor de benodigde capaciteit, voor de productieafspraken, enz.

Analyse schadelastprognose

“Ik wil beter begrijpen hoe de schadelast zich ontwikkelt”
Een stabiele financiële bedrijfsvoering vraagt om een scherpe en stabiele prognose. Het samenspel van factoren dat de prognose beïnvloedt is complex: registratiediscipline, mutaties in personeel door ziekte of verlof, marktontwikkelingen, enz. Hoe beter deze factoren in beeld zijn, hoe scherper de prognose kan worden gemaakt. Wij helpen u deze factoren te identificeren, modelleren en in te bedden in uw prognosemethodiek, waardoor u nog scherper kunt sturen.

Ondersteuning Zelfonderzoek

“Bomen, bos en het zelfonderzoek”
Ook dit jaar ondersteunen we u graag weer met het zelfonderzoek. De tool Casemix Zelfonderzoek bevat de controles uit de handreiking van de verzekeraars en biedt inzicht in de financiële impact van uw risicomassa aan de hand van uw eigen data. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw registratie controleren en verantwoorden. Ook op het gebied van bronregistratieprojecten, projectleiding Zelfonderzoek, de praktische inhoud en de afstemming met verzekeraars ondersteunen wij u graag.

Integrale zorg in kaart brengen, kwantitatief en kwalitatief

“Integrated Care: ik wil een helder overzicht over de keten en de samenhang”
De kwaliteit van de zorg wordt steeds beter. Een belangrijke factor daarin is het aangaan van samenwerkingsverbanden waarin elke partij optimaal haar bijdrage levert. De Integrated Care Unit van Porter. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen tussen de eerste en tweede lijn en tussen ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg. Wij helpen u met het efficiënt verzamelen van uiteenlopende data en het doelgericht samenvoegen hiervan tot zinnige informatie. Zo maken wij objectief de gezamenlijke patiëntenpopulatie inzichtelijk en heeft u meer zicht op ‘wie doet wat’. Ook kunnen we u helpen met het definiëren van zorgpaden en producten, als basis voor onderlinge afspraken en als basis voor toegankelijke managementinformatie om de samenwerking te besturen.

Maatwerk prognose en contractmonitoring

“Laat duizend bloemen bloeien … ”
Het wordt er niet eenvoudiger op in de contracteringswereld. Nieuwe, al dan niet meerjarige, contractvormen, waarin zowel de kwaliteit als de Euro’s een rol spelen, worden uitgevonden. Zorgverzekeraars en instellingen geven zo samen inhoud aan concepten als Value Based Health-Care en Zinnige Zorg. Wij helpen u graag het overzicht te bewaren en uw situatie inzichtelijk te maken en te houden.

Introductie e-health consulten in de afleiding

“Het belconsult wordt nu ook betaald”
Om het gebruik van e-health oplossingen te stimuleren, waar deze de efficiency en kwaliteit van zorg ten goede komen, tellen in 2018 de belconsulten (als vervanging van het herhaal-polibezoek) mee in de afleiding van zorgproducten. En daarmee worden deze dus declarabel. Het uitgangspunt is dat deze wijziging kostenneutraal wordt ingevoerd. Omdat er in 2017 nog een andere registratiemores gold voor het telefonisch consult, is het een uitdaging om de impact van de wijziging goed in de schatten. Wij kunnen u ondersteunen met gerichte analyses rondom deze wijziging in regelgeving.

Meer informatie?

Zomaar een greep uit de vraagstellingen die ons dagelijks bereiken. Herkenbaar? Of heeft u andere vragen of analyseverzoeken? Neem dan contact op met ons Serviceteam, via support@casemix.nl of bel 088 - 102 0990.