Implementatie Casemix Correct bij het Bravis ziekenhuis succesvol afgerond

Implementatie Casemix Correct bij het Bravis ziekenhuis succesvol afgerond

Het Bravis ziekenhuis en Casemix hebben onlangs de implementatie van Casemix Correct succesvol afgerond. Het product ‘Casemix Correct’ signaleert mogelijke onvolkomenheden in de bronregistratie. Dit stelt het Bravis ziekenhuis in staat om deze doelgericht en efficiënt op te lossen. Met behulp van Casemix Correct werkt het Bravis ziekenhuis structureel aan de verdere verbetering van de registratie. Via inzichtelijke managementinformatie kan het ziekenhuis sturen op continue verbetering van de registratieprocessen.

Arjan Willemse, projectleider bij Bravis: “Door een kort implementatietraject van Casemix Correct, heeft het Bravis ziekenhuis via deze tool nog meer inzicht in het verbeterpotentieel bij de bron.”

Casemix Correct vormt het fundament van het CasemixHuis. Het Bravis Ziekenhuis neemt diverse zogenoemde ‘kamers’ af van het CasemixHuis. Hiermee worden, naast correcte zorgregistratie, verschillende bedrijfsprocessen op efficiënte en professionele wijze ondersteund, zoals begroten, contracteren, kostprijzen en de schadelastprognose. Zo laat het Bravis ziekenhuis zien te werken aan haar kerndoelen, waaronder het versterken van de ziekenhuisorganisatie door excellent te organiseren.

Het Bravis ziekenhuis en Casemix zijn voornemens hun duurzame samenwerking op deze en andere onderwerpen te continueren en intensiveren.